Lärlingsutbildning 200 h 24/3

En utbildning med fokus på fördjupning och som baseras påmentorstöd med mycket praktik.Både i din egna yogapraktik men framför allt att få gå bredvid dinmentor som undervisar i olika yogaklasser, där du tidigt få vara medoch assistera i rummet. För mer information hör av dig till jeanette@yogalife.se Kursen passar dig som redan yogat ett tag …