Vår yoga

På Yogalife erbjuder vi följande klasser

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN

Vi på Yogalife strävar efter att yoga säkert med ett anatomiskt synsätt och med biomekanikens tekniker som grund men också med andningen som ledstjärna i alla pass, utan krav på prestation eller perfekta positioner. 

Välkommen till studion! 

För att boka och anmäla sig till någon av våra klasser, klicka här

Två projekt på Yogalife

Yinyoga torsdagar kl 19.00 med start v43.

Varmt välkommen till Yogalife som under vecka 43-50 startar upp med Yinyoga på torsdagar kl 19.00-20.00 under 8 veckor

Vill du hitta ditt inre lugn? 

I en återhämtande klass som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. En mycket långsam yogastil, som stimulerar bindväv, ligament och inre organ och som tillåter dina muskler att få slappna av helt.

Du stannar i varje position under flera minuter och praktiserar samtidigt mindfulness.

Du har möjlighet att ingå i en kurs med 8 pass och du behöver delta i alla passen utan avgift, för att sedan svara på ett frågeformulär på sista passet. Begränsat antal platser.

Anmäl dig här

 

Ashtanga yoga onsdagar kl 17.30 med start v 46

Välkommen att lära dig grunderna i Ashtanga yoga på ett noggrant sätt, onsdagar kl 17.30-18.45 under 5 veckor

Vi går igenom både asanas (yogapositioner) och pranayama (andningstekniker).

Detta pass ger en god grund för att sedan gå vidare till andra yogapass såsom Mysore här på Yogalife

mpligt även för dig som har praktiserat Ashtanga tidigare som vill repetera för att få en stabil grund i din yoga.

Vi följer en bestämd serie av rörelser/asanas, och varje rörelse kan anpassas efter varje individ.

Passet är fysiskt krävande, med solhälsningar, stående positioner, sittande positioner, bakåtböjande – och avslutande positioner.

Du har nu möjlighet att ingå i en kurs med 5 pass och du behöver delta i alla passen utan avgift, för att sedan svara på ett frågeformulär på sista passet. Begränsat antal deltagare.

Anmäl dig här 

 

 

ASHTANGA

Ashtangayoga är en dynamisk och kraftfull form av hatha yoga, där man arbetar med kropp, andning och sinne. Dynamisk därför att rörelserna är sammanlänkade med varandra genom “vinyasa”, ett flödande system av rörelser, där varje rörelse utförs synkroniserat med den kraftfulla andningen. Vi följer en bestämd serie av rörelser/asanas, och varje rörelse kan anpassas efter varje individ. Därför kan alla utöva Ashtanga yoga. Passet är fysiskt krävande, med solhälsningar, stående positioner, sittande positioner, bakåtböjande – och avslutande positioner. Vi yogar enligt sri Pattabhi Jois första serie Chikitsa

Ashtanga nivå 1

En ledd klass som är en naturlig fortsättning för dig som gått nybörjarkurs eller har motsvarande erfarenhet från annat håll. Som alltid i ashtangayogan börjar vi med solhälsningar och stående ställningar nu med mer flöde, för att sedan gå vidare till att introducera några av de sittande ställningarna och fler avslutande positioner. Vi applicerar nu även en mer fokuserad andningsteknik, utvecklar de olika kroppslåsen och avslutar med meditation. Som alltid utgår du från de variationer eller anpassningar som passar dig.

Ashtanga nivå 1-2 Fortsättning

En klass som är en fördjupning av din praktik, med delvis ledd klass och du kommer även att introduceras i mysore style som är en naturlig fortsättning och utveckling av din yoga. Vi lägger ytterligare till positioner till serien, vi fördjupar tekniker för att orka möta och att kunna vara längre stund i olika positioner såsom hand-och huvudstående positioner, skulderstående, bryggor. Fördjupning med olika tekniker för att putsa till olika positioner. Vi lägger även till öppnings-och avslutningsmantran, utforskar flera andningstekniker, och provar olika meditations tekniker – allt för att fördjupa den personliga utvecklingen i din yoga Som alltid utgår du från de variationer eller anpassningar som passar dig.

Ashtanga nybörjare

Välkommen att lära dig grunderna Ashtanga yoga på ett noggrant sätt. Vi går igenom både asanas (yogapositioner) och pranayama (andningstekniker). Båda dessa har du stor glädje av i din vardag utanför yogamattan. Detta pass ger en god grund för att sedan gå vidare till “Ashtanga 1”. Lämpligt även för dig som har praktiserat Ashtanga tidigare som vill repetera för att få en stabil grund i din yoga.

Ashtanga Flex & Yinyoga

 I den här klassen har vi komprimerat ashtanga yogans första serie utan att förlora vare sig flödet eller den viktiga grundtanken om ashtanga yogan. Vi får med oss alla viktiga grundpositioner och vi avslutar med yinyoga för att ytterligare fördjupa stretchen och med meditation för att mjukt släppa stress och krav. Du som är van Ashtanga utövare känner igen dig, och för dig som aldrig har gjort ashtanga yoga men är van vid dynamiskt flöde väntar en överraskning

Ashtanga Yoga Mysore style

Den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga och innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov. Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vi startar gemensamt sedan gör du positionerna i din egen takt med din egen andning. Det kommer även vara ledda klasser samt teknikpass med fokus på Ashtanga yogans olika delar. Här har du möjligheter att fördjupa förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt. I Mysore style följer varje elev sin egen rytm och läraren lägger allt fokus på att stötta eleverna individuellt. Som personlig träning i grupp. En fantastisk möjlighet att med djup koncentration utveckla din yoga.

HATHA

Hatha är en fysisk form av yoga, med fokus på andning och de mjuka rörelserna, som ger ett lugn och en möjlighet till sinnesro. Hatha betyder kraft och styrka.

  • Ha står för solen – kraftfull energi, yang och värme.
  • Tha står för månen – lugnande energi, ying och kyla. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. När du utövar Hathayoga jobbar kroppen i kraftfulla positioner, balanserandes med de långsamma lugnande andetagen.

 ChiYoga för män

Här har vi en yogaform där vi blandar Chi Gong tekniker och Hatha yogans positioner som tillsammans ger ett flöde av mjuka rörelse med fokus på andning och dristi (fokuspunkter) Vi gör hela passet stående på mattan, vi inleder med solhälsningar i modifierad form för att sedan ta oss genom programmet med de klassiska rörelserna från de båda disciplinerna, där kroppen får jobba i kraftfulla positioner, balanserandes med de långsamma lugnande andetagen. Den här kursen är enbart för män och det är Yogaboys, en sluten grupp som har förtur till platserna. Övriga platser släpps i mån av plats.

Hatha Flow Exploration

Äntligen ett kraftfullt hatha yoga pass där vi går djupare in i positionerna, vi provar även att gå utanför våra egna tankehinder för att utvecklas i vår personliga utveckling. Hinder är möjligheter och det handlar inte om att göra de mest akrobatiska positionerna utan att våga gå djupare i de baspositioner som redan finns inom hatha disciplinen. Stort fokus lägger vi på andningen, och vi använder oss av olika andningstekniker/pranayama för att hitta till vår egen tillit att orka hålla en position under längre tid och samtidigt möta kroppens motstånd för att släppa på anspänningar. Vi yogar på ett säkert sätt och vi går aldrig utanför kroppens egna gränser – du får alltid alternativa positioner om du behöver. Du som redan går/gått på Yogalifes instensiva hatha pass känner igen dig, och passet lämpar sig för dig som är genuint intresserad av att utvecklas både kroppsligt och mentalt och är van att jobba med kroppen.

Hatha Slow & Yinyoga

Ett underbart yogapass där vi utövar de klassiska hatha positionerna i ett långsammare tempo, utan stress och prestation, med olika hjälpmedel som klossar, bälten, bolster, väggar – allt för att varje individ ska hitta in i sin egen yoga. Samtidigt håller vi ett flöde där vi går från en position till en annan mjukt och följsamt. Vi använder oss av olika andningstekniker för att hjälpa kroppen att gå ner i varv, hitta en jämn andning under hela passet för att undvika bli andfådd och vi låter andetagets rytm styra flödet av positionerna – allt enligt traditionen Vi avslutar passet med Yinyoga, med sittande eller liggande, statiska positioner med stöd för kroppen att orka vara i under flera minuter. Även här behöver vi vara fokuserade på andningen och vi utövar mindfulness som meditationsform för att stilla tankarna en stund. Inga förkunskaper, ett yogapass för alla oavsett tidigare erfarenhet. Du Får gärna vara nybörjare

Hatha Vinyasa flow

Här är ett yogapass för dig som tycker om rörelser i ständigt flöde Vi jobbar klassiskt enligt hatha disciplinen med att gå igenom kroppens alla delar och muskler för att få en jämn kontakt med kroppen och få känna anspänningar som släpper. Vi anammar olika andningstekniker/pranayama, och vi utforskar även olika meditationstekniker för att fortsätta utveckla ett inre lugn i vår yoga. Inga förkunskaper, ett yogapass för alla oavsett tidigare erfarenhet.Du Får gärna vara nybörjare men du bör vara van vid någon form av träning för att lättare orka.

MEDITATIONSMORGON

Efter en lätt uppvärmning för att få igång energinivåerna i kroppen ges en vägledd meditation med olika teman för varje pass. Olika andningstekniker ingår även som ett komplement för att uppleva en bra meditativ morgon, som ger ett bra fokus inför resterande timmar av dagen.

SENIORYOGA

Detta pass hjälper till att utveckla förmågan att lyssna inåt samtidigt som passets fokus är att utveckla rörlighet, styrka och balans. Positionerna utförs stående och sittande i lugnt tempo.

Genom livet förändras våra behov och förutsättningar stort.

Senioryogan hos oss på Yogalife utgår ifrån HathaYoga som är en klassisk yogaform, med fysiska övningar och andningsövningar. Hahtayoga har många väldokumenterade hälsobringande aspekter

Senioryogan är anpassad till dig som senior och fokuserar mycket på balans, att förbättra rörligheten i höfter och rygg, samt styrka och mental fokus.Vi knyter an de fysiska rörelserna till andningen för att stärka andningsfunktionen och förbättra cirkulationen.Tyngd läggs på hållning och linjering i kroppen för att förebygga/rehabilitera skador.Tempot är långsammare och det ges tid att komma in i positionerna på ett säkert och stärkande sätt. Målsättningen är att du ska finna kraft och glädje i dig själv där du är i livet just nu.

Varje klass består av andningsövningar, fysisk yoga med liggande, sittande och stående positioner samt avslutande avspänning. Vi jobbar med Hathayogans baspositioner under hela passet och vi provar även enklare meditationstekniker som förbättrar mentalt fokus.

Inga förkunskaper krävs, och vi har stolar att sitta på under passet för dig som behöver.

YINYOGA

Yin är passiv, stilla och lugn och är en av de lugnaste former av yoga. Det är en mycket långsam yogastil, som stimulerar bindväv, ligament och inre organ. Till skillnad från till exempel poweryoga, ashtanga och andra dynamiska yoga- former, kända som yang-stilar, låter yinyoga dina muskler slappna av helt. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt mindfulness.

Mindful Yinyoga

En återhämtande klass som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. Det ger möjlighet att nå djupare in i kroppens vävnader och gör underverk för din rörlighet. För dig som vill hitta ditt inre lugn och stabilitet genom att praktisera yinyoga. Lugna andningsövningar varvas med olika målområden i kroppen. Större möjlighet att släppa taget och låta din kropp öppna upp i sin egen takt genom ett flertal olika positioner. Medveten närvaro följer som en röd tråd genom hela passet.

Yinyoga & Restorative

Vi startar alltid med Yinyoga som är en passiv form av yoga där fokus ligger på att bearbeta kroppens bindväv istället för muskler genom försiktig stretch av vävnaderna under flera minuter Vi kompletterar med Restorativ yoga där kroppen helt utan ansträngning ska kunna slappna av och släppa taget helt och fullt och få återhämta sig. Det uppnås genom behagliga yogapositioner görs sittande eller liggande i ett lugnt tempo samtidigt som man praktiserar medveten närvaro. Två olika yogaformer som ger förutsättningar till bättre sömn och kan motverka olika stressymptom och är ett bra komplement till träning och andra yogaformer och är särskilt bra för dig som är stel i kroppen. Vissa pass avslutar vi med Yoga nidra – en liggande meditationsteknik i total djup vila men med full närvaro och medvetenhet.

YOGALIFE STYLE

Så härligt att få presentera Yogalifes egen yogaform! Helt grundad på den dynamiska yogans filosofi och disciplin och med det klassiska osteopatiska medicinska synsättet på kroppens struktur och funktion. Vi utför yogapasset sittande eller liggande på sköna fårskinn, med mjuka rörelser, tillsammans med olika andningstekniker för att stilla kroppen från stress och utmattning. På så vis skapar vi en inre lugn miljö där vi har möjlighet att hitta vår egen inre kärna, vår kontakt med vår kropp och oss själva, och att de olika rörelsemetoderna får kroppen att våga släppa på anspänningar, krav, förväntningar och stress. Vi använder oss av både meditation och mindfulness med en tydlig linje för att hjälpa tankarna att stilla sig. Vi använder alla hjälpmedel som behövs i form av klossar, bolster, kuddar, filtar, bälten mm En yogametod för dig som är sjukskriven, utmattad, stressad, eller i en livssituation där du behöver få en stund för dig själv att landa i, få distans till vardagen. Kom som du är, oavsett tidigare erfarenhet. Passar för alla. Vi har även stolar att sitta på för dig som har svårt att sitta på golvet. Läraren är osteopat och anammar den medicinska kunskapen vad gäller anatomi, fysiologi, neurologi mm.

För att boka och anmäla sig till någon av våra klasser, klicka här