Vår yoga

På Yogalife erbjuder vi följande klasser

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN

Vi på Yogalife strävar efter att yoga säkert med ett anatomiskt synsätt och med biomekanikens tekniker som grund men också med andningen som ledstjärna i alla pass, utan krav på prestation eller perfekta positioner. 

Välkommen till studion! 

För att boka och anmäla sig till någon av våra klasser, klicka här

ASHTANGA

Ashtangayoga är en dynamisk och kraftfull form av hatha yoga, där man arbetar med kropp, andning och sinne. Dynamisk därför att rörelserna är sammanlänkade med varandra genom “vinyasa”, ett flödande system av rörelser, där varje rörelse utförs synkroniserat med den kraftfulla andningen. Vi följer en bestämd serie av rörelser/asanas, och varje rörelse kan anpassas efter varje individ. Därför kan alla utöva Ashtanga yoga. Passet är fysiskt krävande, med solhälsningar, stående positioner, sittande positioner, bakåtböjande – och avslutande positioner. Vi yogar enligt sri Pattabhi Jois första serie Chikitsa

Ashtanga Grund

Välkommen att lära dig grunderna Ashtanga yoga på ett noggrant sätt. Vi går igenom både asanas (yogapositioner) och pranayama (andningstekniker). Båda dessa har du stor glädje av i din vardag utanför yogamattan. Detta pass ger en god grund för att sedan gå vidare till “Ashtanga nivå 1”. Lämpligt även för dig som har praktiserat Ashtanga tidigare som vill repetera för att få en stabil grund i din yoga.

 Ashtanga Nivå 1

En ledd klass som är en naturlig fortsättning för dig som gått nybörjarkurs eller har motsvarande erfarenhet från annat håll. Som alltid i ashtangayogan börjar vi med solhälsningar och stående ställningar nu med mer flöde, för att sedan gå vidare till att introducera några av de sittande ställningarna och fler avslutande positioner. Vi applicerar nu även en mer fokuserad andningsteknik, utvecklar de olika kroppslåsen och avslutar med meditation. Som alltid utgår du från de variationer eller anpassningar som passar dig.

Ashtanga ledd klass

En klass som är en fördjupning av din praktik, med delvis ledd klass och du kommer även att introduceras i mysore style som är en naturlig fortsättning och utveckling av din yoga. Vi lägger ytterligare till positioner till serien, vi fördjupar tekniker för att orka möta och att kunna vara längre stund i olika positioner såsom hand-och huvudstående positioner, skulderstående, bryggor. Fördjupning med olika tekniker för att putsa till olika positioner. Vi lägger även till öppnings-och avslutningsmantran, utforskar flera andningstekniker, och provar olika meditations tekniker – allt för att fördjupa den personliga utvecklingen i din yoga Som alltid utgår du från de variationer eller anpassningar som passar dig.

Ashtanga & Yinyoga

 I den här klassen har vi komprimerat ashtanga yogans första serie utan att förlora vare sig flödet eller den viktiga grundtanken om ashtanga yogan. Vi får med oss alla viktiga grundpositioner och vi avslutar med yinyoga för att ytterligare fördjupa stretchen och med meditation för att mjukt släppa stress och krav. Du som är van Ashtanga utövare känner igen dig, och för dig som aldrig har gjort ashtanga yoga men är van vid dynamiskt flöde väntar en överraskning

Ashtanga Mysore yoga

Den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga och innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov. Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vi startar gemensamt sedan gör du positionerna i din egen takt med din egen andning. Det kommer även vara ledda klasser samt teknikpass med fokus på Ashtanga yogans olika delar. Här har du möjligheter att fördjupa förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt. I Mysore style följer varje elev sin egen rytm och läraren lägger allt fokus på att stötta eleverna individuellt. Som personlig träning i grupp. En fantastisk möjlighet att med djup koncentration utveckla din yoga.

HATHA

Hatha är en fysisk form av yoga, med fokus på andning och de mjuka rörelserna, som ger ett lugn och en möjlighet till sinnesro. Hatha betyder kraft och styrka.

  • Ha står för solen – kraftfull energi, yang och värme.
  • Tha står för månen – lugnande energi, ying och kyla. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. När du utövar Hathayoga jobbar kroppen i kraftfulla positioner, balanserandes med de långsamma lugnande andetagen.

Hatha yoga för nybörjare

Vi på Yogalife erbjuder nu yoga för nybörjare – en stund på mattan, för att komma i kontakt med och stretcha i positioner som man håller länge. Vi utvecklar andetaget för att komma till ro och att släppa stress för att finna mental stillhet.

Yoga är en flera tusen år gammal teknik för att balansera kropp och själ, framtagen för att ge verktyg för att leva ett långt och hälsosamt liv, med en strakt och välfungerande kropp i harmoni med naturen.

Yogan har många hälsoeffekter och intresset för yoga har ökat under de senaste åren då allt fler upptäcker yogan. Tillhör du dem som är nyfiken på yoga men som inte har vågats kliva upp på en yogamatts ännu ? Du är inte ensam. Många tror att de inte kan yoga på grund av att de är stela, för gammal eller i för dålig form. Sanningen är att det finns yoga som passar för alla.

Alla kan yoga Yogan hjälper oss att både stärka och stretcha kroppen och att hitta balans – vilket är viktigt i alla åldrar! När du väl provat yoga några gånger så inser du nog att du klarar mer än du tror, och att ingen dag är den andra lik rent kroppsligt. Det fina med yogan är att du yogar efter din förmåga för dagen och att den lär oss att acceptera dig där du är – varje dag.

Hathayoga Intensive

Äntligen ett kraftfullt hatha yoga pass där vi går djupare in i positionerna, vi provar även att gå utanför våra egna tankehinder för att utvecklas i vår personliga utveckling. Hinder är möjligheter och det handlar inte om att göra de mest akrobatiska positionerna utan att våga gå djupare i de baspositioner som redan finns inom hatha disciplinen. Stort fokus lägger vi på andningen, och vi använder oss av olika andningstekniker/pranayama för att hitta till vår egen tillit att orka hålla en position under längre tid och samtidigt möta kroppens motstånd för att släppa på anspänningar. Vi yogar på ett säkert sätt och vi går aldrig utanför kroppens egna gränser – du får alltid alternativa positioner om du behöver. Du som redan går/gått på Yogalifes instensiva hatha pass känner igen dig, och passet lämpar sig för dig som är genuint intresserad av att utvecklas både kroppsligt och mentalt och är van att jobba med kroppen.

Hatha Flow & Yin yoga

Ett underbart yogapass där vi utövar de klassiska hatha positionerna i ett långsammare tempo, utan stress och prestation, med olika hjälpmedel som klossar, bälten, bolster, väggar – allt för att varje individ ska hitta in i sin egen yoga. Samtidigt håller vi ett flöde där vi går från en position till en annan mjukt och följsamt. Vi använder oss av olika andningstekniker för att hjälpa kroppen att gå ner i varv, hitta en jämn andning under hela passet för att undvika bli andfådd och vi låter andetagets rytm styra flödet av positionerna – allt enligt traditionen Vi avslutar passet med Yin yoga, med sittande eller liggande, statiska positioner med stöd för kroppen att orka vara i under flera minuter. Även här behöver vi vara fokuserade på andningen och vi utövar mindfulness som meditationsform för att stilla tankarna en stund. Inga förkunskaper, ett yogapass för alla oavsett tidigare erfarenhet. Du Får gärna vara nybörjare. 

Yinyoga/Yogagirls

En återhämtande klass som handlar om att ge sig hän och släppa taget för att stilla kropp och sinne. Det ger möjlighet att nå djupare in i kroppens vävnader och gör underverk för din rörlighet. För dig som vill hitta ditt inre lugn och stabilitet genom att praktisera yinyoga. Lugna andningsövningar varvas med olika målområden i kroppen. Större möjlighet att släppa taget och låta din kropp öppna upp i sin egen takt genom ett flertal olika positioner. Medveten närvaro följer som en röd tråd genom hela passet.

Yin är passiv, stilla och lugn och är en av de lugnaste former av yoga. Det är en mycket långsam yogastil, som stimulerar bindväv, ligament och inre organ. Till skillnad från till exempel poweryoga, ashtanga och andra dynamiska yoga- former, kända som yang-stilar, låter yinyoga dina muskler slappna av helt. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt mindfulness.

Yinyoga & Restorative

Vi startar alltid med Yinyoga som är en passiv form av yoga där fokus ligger på att bearbeta kroppens bindväv istället för muskler genom försiktig stretch av vävnaderna under flera minuter Vi kompletterar med Restorativ yoga där kroppen helt utan ansträngning ska kunna slappna av och släppa taget helt och fullt och få återhämta sig. Det uppnås genom behagliga yogapositioner görs sittande eller liggande i ett lugnt tempo samtidigt som man praktiserar medveten närvaro. Två olika yogaformer som ger förutsättningar till bättre sömn och kan motverka olika stressymptom och är ett bra komplement till träning och andra yogaformer och är särskilt bra för dig som är stel i kroppen. Vissa pass avslutar vi med Yoga nidra – en liggande meditationsteknik i total djup vila men med full närvaro och medvetenhet.

Slow Yoga & Meditation

Välkommen till en mjuk yogaklass, där vi genom mjuka och långsamma rörelser och positioner får en möjlighet att öppna upp för kontakt med kroppen och andetaget.

Varje pass innehåller en avslappnande meditation för djup vila och andlig undersökning. 

Vi utför yogapasset sittande eller liggande på sköna fårskinn, med mjuka rörelser, tillsammans med olika andningstekniker för att stilla kroppen från stress och utmattning. 

På så vis skapar vi en inre lugn miljö där vi har möjlighet att hitta vår egen inre kärna, vår kontakt med vår kropp och oss själva, och att de olika rörelsemetoderna får kroppen att våga släppa på anspänningar, krav, förväntningar och stress. 

Denna klass är designad med väldigt mjuka och långsamma positioner för att stödja, sakta ner och ansluta till den tysta energin inom oss. 

När vi förblir i denna inre tystnad gör den oss mer intuitivt medvetna, vilket gör att vi kan bli mer öppna och tillgängliga för det som finns här. 

Vi använder oss av både meditation och mindfulness med en tydlig linje för att hjälpa tankarna att stilla sig. 

Vi använder alla hjälpmedel som behövs i form av klossar, bolster, kuddar, filtar, bälten mm 

En yogametod för dig som är sjukskriven, utmattad, stressad, eller i en livssituation där du behöver få en stund för dig själv att landa i, få distans till vardagen.  

Helt grundad på den dynamiska yogans filosofi och disciplin och med det klassiska osteopatiska medicinska synsättet på kroppens struktur och funktion. Kom som du är, oavsett tidigare erfarenhet. Passar för alla. Vi har även stolar att sitta på för dig som har svårt att sitta på golvet. 

Läraren är osteopat och anammar den medicinska kunskapen vad gäller anatomi, fysiologi, neurologi mm.

Yoga Nidra

Välkommen till Yoga Nidra, som är sanskrit och betyder ”yogisk sömn”.

Det är en kraftfull meditationsteknik för aktiv avslappning, som leder till fysisk, känslomässig och mental avkoppling och en chans att gå ner i varv för att få kroppens egna läkningsprocesser att gå igång.

En meditationsmetod, där kroppen ska sova men sinnet ska vara vaket- leder du medvetet uppmärksamheten till olika delar av kroppen, räknar, visualiserar eller förnimmer olika kroppsliga förnimmelser. 

Yoga Nidra ger vila och energi och är bra för att motverka stress och sömnlöshet och där tid och rum tappar all betydelse. Man är medveten men kroppen sover eller är helt avslappnad och det mentala surret minskar – ett tillstånd i fullständig vila där den verkliga läkningen äger rum.

Inga förkunskaper krävs, och det här yogapasset är ett utmärkt komplement till annan träning, annan yoga eller till livet självt. 

Under de här veckorna kommer vi även att utforskar Sankalpa, som betyder beslut eller intention

Yoga nidra passar för:

  • Generellt sett så kan de flesta göra yoga nidra, det är därför som yogaformen är så bra. De som har svårt att ligga på golvet kan använda bolster och kuddar och utövarna kan ligga i restorativeposer. Det kan behövas om man har en kroppslig problematik, eller om någon är gravid.

5 skäl att utöva yoga nidra

  1. Kroppen får en chans till läkning.
  2. De allra flesta kan göra det.
  3. Laddar batterierna.
  4. Lite olika när det är bäst att göra det, jag gör det själv på morgonen och blir jättepigg, vissa gör det innan de somnar.
  5. Du kan göra det hemma, eller på jobbet, du kan skaffa skivor eller en app eller ladda ner nidror från hemsidan, du behöver bara 15 minuters rast för en kortare yoganidra.

För att boka och anmäla sig till någon av våra klasser, klicka här