108 Solhälsningar 3/10

Välkommen till en workshop där vi gör 108 Solhälsningar Under den här stunden tar vi oss an en vanlig (surya namaskar) solhälsning enligt Ashtanga Yogans tradition.En solhälsning som består av nio yogaställningar/positioner som görs efter varandra i takt med andetagen – där Solhälsningen ses som meditation i rörelse och utmärkt yoga träning för att väcka …

Inversions & Handstands 4/10

Att se världen lite upp & ner !!! Välkommen till ett mer utmanande pass där vi bygger upp och utforskar vårt mod och styrka för att vända kroppen upp och ner. Det är ett krävande & utmaning pass för både kropp och sinne. Under denna workshop förbereds du genom att vi går igenom klassiska och …

Slow Hatha Yoga 4/10

Slow Hatha Yoga 4 oktober Välkommen till ett pass med lugnande övningar, med tid att komma in i olika positioner och att få landa i nuet. De lugna övningarna hjälper till att få en avstressande stund i både kropp och sinne och ger utrymme för meditation och kontemplation. På sanskrit betyder Hatha kraft som adresserar …

Anahata-hjärtchakrat 5/10

Anahata – hjärtchakrat   Varmt välkommen till ett yogapass där vi fokuserar på det oändliga i yogan som representeras av hjärtchakrat. Chakra är sanskrit och betyder ”hjul” eller energiområde i kroppen. Hjärtchakrat finns beläget bakom bröstbenet och är från det yogiska perspektivet ett spännande område att få utforska. Här gömmer sig känslor och upplevelser från livets olika skeenden. Under den …

Ashtanga yoga fördjupning 5/10

Vi kommer att fokusera på den avslutande delen av Ashtangayogans första serie, den delen som börjar med skulderstående. Du behöver inte kunna positionerna sedan tidigare, passet kommer att ha tydliga genomgångar och var och en kan jobba på sin nivå. Varmt välkommen! När: Onsdag 5 oktober kl 19.00-20.30 För: Alla nivåer Lärare: Åse Christensen Fördel: …

Ayurveda yoga 6/10

Ordet ”ayurveda” är sanskrit och betyder kort och gott ”läran om livet” (”ayur” = liv, ”veda” = kunskap). Detta urgamla system för främjande av hälsa från Indien används fortfarande som en självklar del av det indiska sjukvårdssystemet och fungerar som ett komplement till skolmedicinen och västerländsk vetenskap.  Vilken dosha är du? Vata, Pitta eller Kapha? …

Yoga för ditt lymfsystem 6/10

Lymfatisk yogaLymfsystemet i kroppen har till uppgift att transportera överflödig vätska från kroppens olika vävnader och organ, för att renas och återanvändas tillbaka igen i vår kropp.  Det är ett långsamt flöde som är beroende på att vi är i rörelse, där kroppens innandöme kramar vätskan i rätt riktning och till rätt slutstation. När vi …

Asthanga yoga 4-6/11 med Maria Boox

Välkomna till en härlig helg med Ashtangayoga! På morgnarna praktiserar vi Mysore Yoga och var och en blir mött utifrån sina individuella behov. Eftermiddagsklasserna kommer fokusera på vridningar och framåtböjningar. Vi kommer prata om olika delar av Patanjali Yoga Sutras. Eftermiddagsklasserna avslutas med pranayama. Detta är några av de frågor som vi kommer ta upp …

Fördjupning Hatha 11-13/11

11-13 november Fördjupad hathayoga, tema bakåtböjningar, pranayama & yogafilofi Välkomna till en härlig helg med Fördjupad hathayoga, tema bakåtböjningar, pranayama & yogafilosofi. Den här kursen utforskar vi hur bäckenet och benens stödjande funktion med olika metoder och tekniker gör våra bakåtböjande yogapositioner mer säkra för vår kropp, få ökad effekt och rörelse i ryggraden, öppnar …