Workshop

Det är med stor glädje, vi kan välkomna Maria Boox tillbaka till oss
den 4 -6 november för en workshop i Ashtanga Vinyasa Mysore