Yoga Nidra 3/10 FULLBOKAD

Välkommen till Yoga Nidra 3 oktober Yoga Nidra, är sanskrit och betyder ”yogisk sömn”. Det är en kraftfull meditationsteknik för aktiv avslappning, som leder till fysisk, känslomässig och mental avkoppling och en chans att gå ner i varv för att få kroppens egna läkningsprocesser att gå igång.  En meditationsmetod, där kroppen ska sova men sinnet ska vara vaket- …

Inversions & Handstands 4/10

Att se världen lite upp & ner !!! Välkommen till ett mer utmanande pass där vi bygger upp och utforskar vårt mod och styrka för att vända kroppen upp och ner. Det är ett krävande & utmaning pass för både kropp och sinne. Under denna workshop förbereds du genom att vi går igenom klassiska och …

Slow Hatha Yoga 4/10 FULLBOKAD

Slow Hatha Yoga 4 oktober Välkommen till ett pass med lugnande övningar, med tid att komma in i olika positioner och att få landa i nuet. De lugna övningarna hjälper till att få en avstressande stund i både kropp och sinne och ger utrymme för meditation och kontemplation. På sanskrit betyder Hatha kraft som adresserar …

Asthanga yoga 4-6/11 med Maria Boox

Välkomna till en härlig helg med Ashtangayoga! På morgnarna praktiserar vi Mysore Yoga och var och en blir mött utifrån sina individuella behov. Eftermiddagsklasserna kommer fokusera på vridningar och framåtböjningar. Vi kommer prata om olika delar av Patanjali Yoga Sutras. Eftermiddagsklasserna avslutas med pranayama. Detta är några av de frågor som vi kommer ta upp …

Fördjupning Hatha 11-13/11

11-13 november Fördjupad hathayoga, tema bakåtböjningar, pranayama & yogafilofi Välkomna till en härlig helg med Fördjupad hathayoga, tema bakåtböjningar, pranayama & yogafilosofi. Den här kursen utforskar vi hur bäckenet och benens stödjande funktion med olika metoder och tekniker gör våra bakåtböjande yogapositioner mer säkra för vår kropp, få ökad effekt och rörelse i ryggraden, öppnar …

Andetagets Kraft Söndag 11/12

Andetagets kraft Kunskapen om vårt andetag är medfödd och som vi med tiden tar för given och tappar bort. Det på grund av hur vi lever idag, med stress, krav och prestationer som gjort att vi tappat och glömt bort hur vi ska andas. Ju mer stress vi utsätts för ju mer drar sig diafragman …