Lärlingsutbildning 200 h 24/3

En utbildning med fokus på fördjupning och som baseras på
mentorstöd med mycket praktik.
Både i din egna yogapraktik men framför allt att få gå bredvid din
mentor som undervisar i olika yogaklasser, där du tidigt få vara med
och assistera i rummet.

För mer information hör av dig till jeanette@yogalife.se

Kursen passar dig som redan yogat ett tag och som är nyfiken på
att börja leda och guida andra i deras utveckling i ashtanga yogan.
Eller för dig som på egen hand vill få en fördjupning i ashtanga
yogan.

Under utbildningen träffas vi vid 8 helger/block med inriktning på
ashtanga yogan.

Utbildningen är lång då vårt mål är att bibehålla god kvalitet under
hela kursen, hitta formen för dig att röra dig i yogarummet och att
assistera, och för dig att kunna få en chans att omarbeta alla intryck
och för att få en djupare förståelse – att få känna dig trygg i att själv
leda andra- så att vi lär oss för livet.
Som är det traditionella sättet att lära sig.

Utbildningen är planerad att vi blandar föreläsningar med hands-on
praktik för att få ökad förståelse och att få sätta ord in i praktiken så
att du blir trygg i att själv kunna undervisa om du har det som mål,
eller för att ökad kunskap om positionerna för din egen skull.
Vi undervisar alltid med förevisningen att positionerna är anpassade
till kroppen, alltid ur ett hälsosamt perspektiv med biomekaniken
som grund. Därför använder vi gärna olika hjälpmedel där det
behövs såsom klossar, bälte mm.

Under din lärlingsutbildning går du bredvid din mentor, på plats i
studion, för att se och lära i den direkta undervisningen med elever.
Våra grupper är små för att tiden tillsammans ska vara gynnsamma
och lärandet står i centrum, vilket vi anser är vikten av att uppnå bra
kvalitet

För dig som reser och bor i närheten av studion ordnar vi med
praktik under helgvistelsen.

För dig som bor i närheten får praktik under veckorna.
Enligt schemat

Det är 200h undervisningstid så det tillkommer tid för praktik och
egna studier.

Kostnad: 32 500 SEK
I priset ingår
-Regelbunden assistering på ordinarie klasser med mentor på
Yogalife
-Yoga fritt alla pass på schemat under utbildningstiden
-Ashtangayogan asana
-Baskurs i anatomi och fysiologi, kroppens rörelseapparat
-Yogans historia och filosofi
-Praktisk kurs i funktionell anatomi, linjering, teknik
-Att yoga hälsosamt och säkert ur ett biomekaniskt perspektiv
-Pranayama, meditation och mindfulness
-Bandha, tristana och rörelseflöden
-Chakra och energisystem
-Ashtangayogan åttafaldiga väg och sutror
-Ayurveda, kroppskonstitutioner och yogaflöden
-Lärarrollen
-Utbildningsmaterial, hemuppgifterna, diplom
-Workshop med fördjupning av framåtfällningar i den sittande delen
i Ashtanga yogans första serie med Jeanette Kroona