Yinyoga utbildning 1-4/6

Yinyoga fördjupning på Yogalife passar dig som redan har en regelbunden yogapraktik som du vill fördjupa med personlig utveckling eller för dig som önskar undervisar i yoga och som vill leda och guida andra i deras personliga utveckling.

Du förväntas ha egen regelbunden yogapraktik

Under den här kursen utvecklar vi:

-Yinyogans grunder, historik och principer.
-får kännedom om anatomi med fokus på bindväv, fascia och ledrörelser, som vi sammanlänkar till nervsystem och smärtupplevelser. 

-ökad förståelsen av att kunna anpassa yogapositionerna till enskilda individers förutsättningar. 

-tittar på grunderna i traditionell kinesisk medicin TKM, Chi och kroppens meridianer i relation till olika yoga positioner och våra inre organ.

Vi utforskar sambandet mellan kroppen och tanken, att möta sinnets olika vägar med acceptans och tålamod och med andningen, som är central i all yoga

Vi ser på vad tekniker inom meditation och Mindfulness kan hjälpa våra tankar att få stilla sig så kroppen kan få slappna av. 

Att därigenom kanske hitta olika sätt att leva och förhålla sig mot sig själv och mot andra. 

Hela tiden med yinyogans principer som grund.

Vi förfinar de olika grundpositionerna (mestadels sittande och liggande) och fördjupar yinyogans syfte med och utan olika hjälpmedel som t ex block, bälte och filtar. 

Du lär dig skapa yogapass med olika teman ur ett funktionellt och individanpassat förhållningssätt baserade på yinyogans principer och hittar på så sätt in i yinyogans syfte och kompletterar det hela med mindfulness.

Det ger dig möjligheten att vara medveten om vad som händer i hela människan med kroppen som redskap.

Du får även prova på möjlighet att utforska lärarrollen.

Kursen riktar sig till dig som vill skapa en fördjupad förståelse för Yinyoga och innehåller både teori och mycket praktik för att du själv kan undervisa med om du så önskar.  

Kursen består av 4 dagar där vi blandar teori och praktik i form av workshop och det tillkommer självstudier med enklare hemuppgifter som du har 3 veckor på dig att skicka in till oss.

Efter avslutad godkänd kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom med kursinnehåll och antal undervisningstimmar hemskickat. För godkänd krävs 100% närvaro på samtliga lektioner. Räkna med ca 10 timmar hemstudier.

Yinyoga fördjupning 1-4/6 2023

kl 8:30-16:00 dagligen

Kostnad: 4.400 kr  (inkl moms) samt kompendium

Anmälan klicka här
Anmälningsavgift på 1.500 kr (inkl moms) som ger dig en garanterad plats och återbetalas ej

Övrig betalningsinformation skickas till dig i samband med din anmälan