108 Solhälsningar 3/10

Välkommen till en workshop där vi gör 108 Solhälsningar

Under den här stunden tar vi oss an en vanlig (surya namaskar) solhälsning enligt Ashtanga Yogans tradition.
En solhälsning som består av nio yogaställningar/positioner som görs efter varandra i takt med andetagen – där Solhälsningen ses som meditation i rörelse och utmärkt yoga träning för att väcka kroppen till liv och ge energi.

Du börjar med första positionen där du andas in och sträcker armarna upp, den andra när du andas ut och fäller framår, och fortsätter så tills du har gjort alla nio positionerna. 
Den mittersta positionen heter Nedåtgående hund (Adho mukha svanasana) 

Att göra 108 solhälsningar är lite annorlunda. Du går fortfarande igenom de nio yogaställningarna och rör dig i takt med andetagen. Vi väcker upp kroppen, steg för steg. Skillnaden är att du inte stannar i Nedåtgående hund under fem andetag. Även den ställningen håller du istället under endast en utandning och fortsätter sedan till nästa position.

Därför får du ett bättre flöde i din solhälsning

De 108 solhälsningarna delas upp i nio block med 12 solhälsningar i varje block. Efter varje block med 12 solhälsningar tar vi en paus genom att stanna fem andetag i Nedåtgående hund som under en vanlig solhälsning. Under de 108 solhälsningarna blir det 8 sådana pauser.

Det är lättar att göra 108 solhälsningar än många tror och du kommer bli klar mycket snabbare än vad du förväntar dig.

Du kan ta en paus om du blir trött. Var alltid uppmärksam på din kropp och de signaler den skickar till dig. Om din kropp behöver en paus så ska du ta det. Fokusera mer på andningen och modifiera när du behöver, tex istället för Uppåtgående hund så kan du göra Barnets position och självklart så är chaturanga dandasana med knä i ett steg att skala ner din solhälsning. 

För att återuppta solhälsningarna tar du dig till Nedåtgående hund och väntar tills de andra också kommer dit. När alla är i Nedåtgående hund, fortsätt att ta dig genom ställningarna tillsammans.

När: Måndag 3 oktober, 2022 kl 17.30-19.00

För: Du bör ha förkunskaper från Ashtanga yogans solhälsning A

Lärare: Jeanette Kroona

Kostnad: 300 kr – betalning med swish

Anmälan: jeanette@yogalife.se

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om det är för få deltagare – se hemsidan innan så du får rätt information.