Asthanga yoga 4-6/11 med Maria Boox

Välkomna till en härlig helg med Ashtangayoga!

På morgnarna praktiserar vi Mysore Yoga och var och en blir mött utifrån sina individuella behov.

Eftermiddagsklasserna kommer fokusera på vridningar och framåtböjningar.

Vi kommer prata om olika delar av Patanjali Yoga Sutras. Eftermiddagsklasserna avslutas med pranayama.

Detta är några av de frågor som vi kommer ta upp under tekniklassen. Hur kan vi skapa en känsla av att vi förlänger vår ryggrad  samt öppnar upp i bröstet? Vad blir effekten längs ryggraden? Varför är det viktigt att praktisera framåtböjningar innan vi går djupare in i våra vridningar? Hur påverkas bäckenet av vridningarna? Under filosofiklasserna kommer Maria Boox ta upp medvetandets olika funktioner utifrån Patanjali Yoga Sutras.

Det kommer bli en spännande och inspirerande helg full med yoga!

Kursen riktar sig till de som vill fördjupa sin yogapraktik och till de som vill komma igång med en egen praktik.

Schema

Fredag

17:00-19:00 Workshop med prat om Yoga Sutras och Pranayama.

Lördag

09:00-11:00 Mysoreklass

11:00-13:30 Gemensam lunch för de som vill

13:30-15:30 Workshop med vridningar, framåtböjningar och Pranayama

Söndag

09:00-11:00 Mysoreklass

11:30-13:00 Avslutningsklass med restorative och Pranayama

Inkluderat i priset

Två Mysoreklasser

Tre klasser med yogafilosofi, pranayama, vridningar och lite annat.

ANMÄLAN

Kostnad 2 450:-

Anmälningsavgift för att säkra din plats 450:- (ej återbetalning vid återbud) Återstod av avgiften 2 000:- betalas 3 veckor innan den 4 november

Kontakta info@yogalife.se med din anmälan/bokning