Yogalife anpassar verksamheten

Nu är det extra viktigt att vi hjälps åt och är rädda om varandra!

Under vårterminen reducerar vi antalet platser till 8 per klass.

Vi på Yogalife följer de basala hygienrutinerna och rengör kontaktytor med ytdesinfektion innan och efter varje pass. Det finns handsprit att tillgå för alla som besöker oss.

Kom ihåg att alltid stanna hemma om du känner minsta symptom. Vi tar oss även rätten att stoppa dig från att delta om vi märker att du uppvisar tecken på sjukdom.

Vi fortsätter hålla oss uppdaterade gällande myndigheternas direktiv och förändringar kan tillkomma.