Restorative yoga: Grundutbildning (50h) 2022

Grundkursen vänder sig till dig som önskar fördjupa ditt eget yogautövande och för dig som redan undervisar i yoga och vill gå en påbyggnadsutbildning i Restorative Yoga.

I Grundkursen får du baskunskaper om Restorative Yogans grunder och historik. Du får kännedom om kroppens anatomi och nervsystem, om vad som händer i kroppen under långvarig stress som kan leda till utmattning.

Det ger dig kunskap och förståelse av att kunna anpassa yogapositionerna till enskilda individers förutsättningar med de stödjande hjälpmedlen såsom bolster, filtar och klossar, och även stolar och deras avgörande funktion för att komma in i riktigt djup avslappning och vila. Du får lära dig de grundläggande positionerna och hitta rutiner till regelbunden träning. 

Andningen, som är central i all yoga, får extra uppmärksamhet. Du får med dig baskunskaper i några meditationstekniker för att hitta till ett inre lugn och du får även med dig grunderna i Mindfulness. Viktiga komponenter för att få både kropp och sinne i maximal avslappning riktigt på djupet.

Utbildningen innehåller även grunderna i yogans historia och filosofi där vi ser hur det österländska synsättet balanseras in i den västerländska livsstilen.

Kursen består av 6 dagar, indelat på 2 helger där vi blandar teori och praktik i form av workshop och det tillkommer självstudier med enklare hemuppgifter. Inför kursstart skickas ett kompendium till dig att läsa för att du ska vara förberedd inför kursen – kompendium använder vi som grund under hela utbildningen.

Efter avslutad godkänd kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett intyg för Restorative Yoga Grundkurs 50 timmar. För godkänd krävs 100% närvaro på samtliga lektioner.

Du har sedan förtur att gå vår Restorativ Yoga fördjupad kurs 50 timmar som sedan totalt tillsammans ger dig 100 timmars diplom utbildning som du sedan kan starta upp att undervisa med.

Nästa kursstart                                          

15-17 oktober
Kostnad: 8.500 kr  (inkl 6% moms) samt kompendium
Anmälan: Skicka intresseanmälan till info@yogalife.se

Anmälningsavgift på 1.500 kr som ger dig en garanterad plats (återbetalas ej). Övrig betalningsinformation av resterande belopp i samband med din anmälan